من هر وقت که بتونم و قبل از افطار تو خونه باشم حتما برنامه ماه عسل رو می بینم. چراش رو نمی دونم ولی از احسان علیخانی خوشم میاد. هم از خودش و هم از نوع اجراش. یه جور گستاخی خاص و شیرین داره که در گفتمان با مخاطبانش ...

من هر وقت که بتونم و قبل از افطار تو خونه باشم حتما برنامه ماه عسل رو می بینم. چراش رو نمی دونم ولی از احسان علیخانی خوشم میاد. هم از خودش و هم از نوع اجراش. یه جور گستاخی خاص و شیرین داره که در گفتمان با مخاطبانش ببیننده را جذب میکنه. ولی اوج این گستاخی و جسارت را در برنامه ای که شب قدر سوم بر روی آنتن فرستاد دیدم. وقتی داشت با آن دو خواهری که یکی شان (کوچیکه) سه بار مرده بود و زنده شده بود صحبت می کرد، بحث به باورهای دینی مردم و خرافات کشید. وقتی خواهر بزرگه داشت می گفت باید بین خرافات و باورهای دینی مرز کشید احسان علیخانی با جسارت زیادی گفت: بله نباید از اعتقادات دینی و مذهبی مردم سوء استفاده کرد و با آن بازی کرد و مثلا با استفاده از واژه هایی مثل هاله نور و این حرفها خرافات را وارد باورهای دینی کرد.... قبول کنید که انداختن این تیکه در یک برنامه زنده تلویزیونی جسارت خیلی زیادی می خواست. خلاصه احسان علیخانی حرف دل خودش و میلیون ها ایرانی را با جسارت باور نکردنی در رسانه ملی زد. واقعا ایوالله...