خدایا از دست این لنگی ها چیکار کنیم؟ اینا چقدر رو دارن آخه.... نذاشتن اولین برد ناپلئونیشون ثبت بشه بعد بیان واسه استقلال کری بخونن. نذاشتن ببینن بعد از برد الکی و ناپلئونیشون تو استادیوم آزادی جلوی یه تیم تمام تعطیل مثل نفت اقلا ببینن استقلال در اهواز با فولاد چیکار میکنه. تا نفت رو بردن برداشتن تو روزنامه شون تیتر زدن که خدا به داد استقلال برسه... احتمالا منظورشون استقلال بزرگ که نیست... چون خودشون دیدن که برای فلج کردنشون یه لنگ فرهاد مجیدی واسشون بسه... حالا که دیگه میلاد هم به اوج برگشته و بقیه بر و بچه ها هم که هستن. از مجتبی و خسرو رحمتی و آندو گرفته تا شریفات و برهانی و کرار و.... تازه در راس همه اینها فرهاد مجیدی که یه تنه استقلال رو به صدر جدول رسونده.... از این حرفها بگذریم. خدای این لنگیا این همه رو را از کجا آوردن؟