وقتی که امروز صبح رضا رفیع طنز پرداز خوب کشورمان برای اجرای برنامه اش در استودیوی سلام تهران حاضر شد، خسرو امیر احمدی مجری برنامه هم حس طنزپردازیش گل کرد و وسط صحبت های رضا رفیع از او خواست تا با "دیگ مسی" جمله بسازد. رفیع طنز پرداز هم بلافاصله و خیلی فی البداهه گفت: دیگ مسی را توی آئینه دیدم (بر وزن شعر موی سپید رو توی آئینه دیدم) و امیر  احمدی هم که نشان داد خودش هم دست کمی از طنز پردازی ندارد بلافاصله مصرع دوم شعر را اینطوری آمد که: زود دویدم پیاز گوجه خریدم.... امیر احمدی بعد از گفتن مصرع دوم این شعر بلافاصله یه اصلاحیه هم به شعرش زد و گفت: البته از میدون نارمک خریدم که ارزونتره....

اما از این خوشمزگی های آقایون که بگذریم جمله ساختن با "دیگ مسی" هم این میشد که: دیشب بازی بارسلونا رو دیدم. یه بار دیگه مسی واسه بارسلون گل زد......