با همه احترامی که برای مصطفی دنیزلی قائلیم، باید بگوئیم که بر خلاف اظهار نظر ایشان پرسپولیس مقابل الهلال هرگز پرسپولیس روز نبود.... حتی ...

لینک مطلب از سایت ایستگاه ورزش:

http://sitesport.ir/news/1269-1391-02-14-16-38-42