آرش برهانی مهاجم گل نزن استقلال، همان مهاجمی که همیشه روی اعصاب هواداران راه می رود از بس که گل خراب می کند، همان ....

لینک مطلب از سایت ایستگاه ورزش:

http://sitesport.ir/news/1268-1391-02-14-05-59-39