وقتی علی کریمی بعد از سر داده شدن یکسری شعار از سوی تماشاگران و هواداران پرسپولیس به راحتی حرف از جدائی از پرسپولیس می زند و از هواداران معترض این تیم می خواهد که...

لینک مطلب از سایت ایستگاه ورزش:

http://sitesport.ir/news/1266-1391-02-14-04-02-34