هنوز اتفاقات تلخ ابتدای فصل باشگاه ذوب آهن را از یاد نبرده ایم. اتفاقاتی که منجر به دستگیری سه تن از مدیران ارشد باشگاه ذوب ...

لینک مطلب:

http://sitesport.ir/news/1265-1391-02-14-03-25-51