استقلال تهران را باید مهد اخبار و شایعات و حرف و حدیث های ریز و درشت و راست و دروغ و ضدو و نقیض دانست. تیمی که در ابتدای ...

لینک مطلب:

http://sitesport.ir/news/1264-1391-02-13-14-44-19