مصطفی دنیزلی کارش در پرسپولیس را با ناکامی در انزلی آغاز کرد. پانزدهم دی ماه سال 90 وقتی دنیزلی برای نخستین بار به عنوان سرمربی روی نیمکت تیم پرسپولیس نشست، سرخ...

لینک مطلب:

http://sitesport.ir/news/1263-1391-02-13-14-18-59